Operationele verbeteringen

Waarom

Slechte kwaliteit, lange doorlooptijden en een te lage productiviteit kosten geld en tasten de competitieve positie aan.
Slechte kwaliteit betekent: herwerken of wegwerpen. Beiden kosten geld: materiaalkosten, uurkosten, energiekosten, …
Lange doorlooptijden betekenen: hoge voorraden (en dus ook veel bedrijfskapitaal), lange en onbetrouwbare levertermijnen, veel urgenties en dus onbetrouwbare planningen, veel kwaliteitsproblemen, …
Lage productiviteit betekent: hogere kosten dan de concurrentie

Wat

Kosten besparen of bijkomende inkomsten genereren door kwaliteitsproblemen weg te werken, doorlooptijden in te korten en/of de machine- of medewerker-productiviteit te verhogen. Hierbij werken we onder meer op processen, mensen, machines, materialen.

Hoe

Eerst worden op een gestructureerde manier al de knelpunten in kaart gebracht. Daarna worden de oorzaken gedefinieerd en gerangschikt volgens belangrijkheid. Vervolgens wordt er een toekomstvisie uitgewerkt. Dit geheel wordt omgezet in een implementatieplan. Deze projecten maken uitvoerig gebruik van de intern aanwezige expertise en vullen deze aan met de ervaring en de expertise van de consultant. Veelal maken we gebruik van “lean” en “6 sigma” technieken, maar we vullen deze aan met technieken m.b.t. veranderingsmanagement. Deze projecten zijn ook toepasbaar op dienstenomgevingen.

Waarom

De meeste organisaties gaan efficiënt om met acute problemen. Ze gaan echter veel minder efficiënt om met chronische problemen alhoewel deze soms minstens even gevaarlijk zijn. Je zou het kunnen vergelijken met je auto die meer verbruikt. Als hij plots het dubbele verbruikt, dan zul je dit snel merken en zal je naar de garage rijden om het probleem te laten nazien. Als het verbruik slechts geleidelijk stijgt (vb. 0,05 l/100 km per maand, dus 0.6 l/100 km per jaar) dan zal je dit meestal niet eens merken of zul je het eerder als normaal beschouwen. Op termijn zal het je echter veel kosten.

Wat

Complexe en/of recurrente problemen oplossen door gebruik te maken van een systematische aanpak. Op deze manier proberen we op een hoger niveau te geraken en energie vrij te krijgen voor andere prioriteiten.

Hoe

Deze problemen worden projectmatig aangepakt volgens welomschreven methodes (6 sigma, Blitz Kaizen, SORA, …). Dit gebeurt altijd met een hoge betrokkenheid van de interne medewerkers. De consultant brengt de methodologie aan, faciliteert het proces en brengt waar mogelijk inhoudelijke expertise bij.

Waarom

Rentabiliteit is een belangrijke indicator m.b.t. de financiële gezondheid van de organisatie. Dikwijls weet het management niet precies op welke producten/diensten/klanten geld verdiend wordt en waar er geld verloren wordt. Soms weet het management het wel, maar hebben de medewerkers op de werkvloer geen enkel idee hoe hun werking het financiële plaatje beïnvloedt. Doorgaans is de link tussen finance en operations vrij zwak.

Wat

De rentabiliteit (Return on Capital Employed) verbeteren door zowel te werken op de resultatenrekening (opbrengsten en kosten) als op de balans (benuttingsgraad van de activa, behoefte aan bedrijfskapitaal).

Hoe

Aan de hand van een financiële analyse door onze experts, in samenwerking met de interne experts, worden de sterktes en de zwaktes van de organisatie in kaart gebracht. Dit wordt doorgesproken met het managementteam en gezamenlijk wordt er een actieplan opgesteld.