Team ontwikkeling

Waarom

Het bezitten van een aantal sterspelers, betekent niet noodzakelijk dat er een goede ploeg op het terrein staat. Topploegen in de sport weten dit en investeren in teamontwikkeling. In de bedrijfswereld zien we vaak het tegenovergestelde. Teams hebben geen of vage doelstellingen en op het einde van de dag weten ze niet of ze aan de (niet-geformuleerde) verwachtingen voldaan hebben. Rollen en verantwoordelijkheden zijn vaak niet duidelijk en er zijn weinig momenten waar er overlegd en samengewerkt wordt. Competenties zijn vaak eng en beperkt tot het vakspecifieke en de prestaties van een team zijn vaak afhankelijk van andere (vaak inefficiënte) teams zoals onderhoud, kwaliteit, IT, … Hierdoor is er weinig synergie en een lage graad van betrokkenheid. De gekende 9 to 5 mentaliteit is hier een voortvloeisel van. Hoe kunnen we op deze manier mee willen spelen in de champions league?

Wat

Teams naar betere prestaties leiden door te werken op: doelen, processen, rollen en verantwoordelijkheden, samenwerking en competenties.

Hoe

Aan de hand van een zelf-evaluatie worden de teams op verschillende karakteristieken ingeschaald op een schaal van 0 tot 4. Deze inschaling als wordt basis gebruikt om een ambitieniveau te definiëren. Dit geheel wordt vertaald in een gradueel ontwikkelingsplan. Om maximaal succes te garanderen wordt aanbevolen om de teambegeleiding te laten coachen door onze ervaren consultants.

Waarom

De meeste organisaties hebben wel links of rechts een “probleem”-team, waar men vaak geen raad mee weet. De zaken op hun beloop laten is meestal niet de beste oplossing. Dit vergroot bovendien de kans op contaminatie van andere teams, wat al snel kan leiden toe een onproductieve bedrijfscultuur.

Wat

Samenwerking binnen “probleem”-teams verbeteren.

Hoe

Om deze problemen aan te pakken volgen we 2 sporen. Enerzijds gaan we kijken naar de “harde” variabelen, zoals: teamontwerp, rollen en verantwoordelijkheden, … en anderzijds gaan we dieper in op de “zachte” variabelen, zoals vertrouwen, motivatie, plichtsbesef, … Omdat dergelijke problemen moeilijk op een standaard manier aangepakt kunnen worden, wordt er steeds een aanpak op maat uitgewerkt.

Waarom

Wat hebben competenties met rendabiliteit en competitiviteit te maken? Laat ons een eenvoudig voorbeeld geven. Welke van de volgende kandidaten zou u willen aanwerven? Kandidaat 1: heeft een goede vakkennis. Kandidaat 2: heeft een goede vakkennis en beheerst een ruimer aantal operationele taken. Kandidaat 3: heeft dezelfde competenties als kandidaat 2 maar beheerst ook taken uit andere domeinen (vb. onderhoudstaken, logistieke taken, …), kandidaat 4: heeft dezelfde competenties als kandidaat 3 maar heeft ook een groot probleemoplossend vermogen.

Wat

De rentabiliteit en de competitieve positie verbeteren door op een gerichte en planmatige wijze de competenties te verhogen.

Hoe

Eerst wordt de kloof tussen de huidige en de gewenste competenties in kaart gebracht. Vervolgens wordt er een ontwikkelingsplan opgesteld. Onze consultants kunnen via training, coaching en begeleiding van medewerkers en / of teams helpen bij de realisatie van dit ontwikkelingsplan.