Werkwijze

Aanpak op maat

 • Elk project start met een goed gesprek. In dit gesprek willen we uw verbeteringsbehoeften zo goed mogelijk begrijpen.
 • Op basis van dit gesprek doen we een voorstel van hoe we het project zouden aanpakken en welke consultants er bij betrokken zullen worden..
 • Dit voorstel wordt vervolgens in een offerte gegoten.  Deze offerte is volledig vrijblijvend.
 • Als u zich hier goed bij voelt, wordt er een contract ondertekend en gaan we van start.
 • Tijdens het project lassen we regelmatig evaluatie- en leermomenten in. Hier kan eventueel beslist worden om bij te sturen.

Nadruk op betrokkenheid

 • Verbeteren lukt enkel maar indien de medewerkers “mee” zijn. Daarom werken we nauw samen met de interne medewerkers. Met medewerkers bedoelen we niet alleen directeurs en kaderleden, maar evenzeer bedienden en arbeiders.
 • We verkiezen steeds een gemengde top-down bottom-up benadering.

Praktijk- en resultaatsgericht

 • De nadruk ligt niet op de PowerPoint presentatie, maar op het invoeren van verbeteringen.
 • We testen de voorgestelde verbeteringen op het terrein.
 • We evalueren wat de impact is en sturen bij waar nodig.
 • We werken van concept tot en met realisatie.

Ervaren consultants

 • We werken enkel met consultants die  hun job kennen en over een ruime ervaring beschikken.
 • Ze moeten productief kunnen zijn vanaf dag 1 en hun ervaring moet een meerwaarde bieden voor de klant.
 • Voorts kiezen we voor stabiele consulting teams. U hoeft uw project niet om de 2 maanden uit te leggen aan een nieuwe consultant.